सहकारी संघ–संस्थाहरुलाई बिर्तामोड नगरपालिका कार्यालयको अत्यन्त जरुरी सूचना

1 month अगाडी

बिर्तामोड नगरपालिका कार्यालयको अत्यन्त जरुरी सूचना

सहकारी ऐन २०७४ र बिर्तामोड नगरपालिका सहकारी ऐन २०७५ को दफा ५२ अनुसार सहकारी संघ–संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिना भित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र पौष मसान्तसम्म वार्षिक साधारणसभाको प्रतिवेदन दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हालसम्म केही सहकारी संस्थाहरुले मात्र यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको र सूचिकृत हुन सार्वजनिक सूचना गरिएकोमा पनि केही संस्थाहरु मात्र सूचिकृत भएकाले यस नगरपालिकाभर कार्यक्षेत्र रहेका र नगरपालिकामा ठेगाना राखी अन्य स्थानीय तह, प्रदेशसम्म क्षेत्र विस्तार गरी कारोबार गरिरहेका संघ–संस्थाहरुलाई पौष मसान्त भित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र साधारणसभाको निर्णय पेश गर्न हुन सूचित गरिन्छ ।

र, नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ अनुसार वासलातका आधारमा बुझाउनु पर्नै एक हजारदेखि सात हजार रुपैयाँसम्म सहकारी प्रवद्र्धन र विकासका लागि योगदानमा आधारित सहकारी योगदान कोषमा रकम बुझाउनु हुन जानकारी गराइन्छ । साथै, सेवा केन्द्र वा शाखा मात्र सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुले यस नगरपालिका भित्रको कारोबारको मात्र प्रतिवेदन पेश गर्नु हुन सूचित गर्दै समय भित्र उक्त प्रतिवेदन नबुझाएमा सहकारी ऐन अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र योगदान कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम समय भित्र जम्मा नगरेमा दोब्बर हुनेसमेत सम्पूर्ण सहकारी संघ–संस्थाहरुको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

बिर्तामोड नगरपालिका, झापा

          December 17, 2018 4:29 pm | विज्ञापन,सहकारी
Loading...

प्रतिकृयाहरू :

समाचारहरु:


भर्खरै प्रकाशित

Loading...
Loading...