विज्ञापन

हकदावी सम्बन्धी एनएमसी दुर्गापुर कार्यालयको १५ दिने सार्वजनिक सूचना

6 days अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP प्रधान कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७९/०६/१२…

हकदावी सम्बन्धी एनएमसी चन्द्रगढी कार्यालयको १५ दिने सार्वजनिक सूचना

7 days अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP प्रधान कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७९/०६/०९…

एनएमसी चारआली सेवा केन्द्रको हकदावी सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना

2 weeks अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP प्रधान कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७९/०६/०७…

हकदावी सम्बन्धी एनएमसी चारआली कार्यालयको १५ दिने सार्वजनिक सूचना

3 weeks अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC COOP प्रधान कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा प्रथमपटक प्रकाशित मितिः…

एनएमसी कर्पाेरेट कार्यालयको कोटेसन आह्वान सम्बन्धीे सूचना

3 weeks अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड NMC-COOP कर्पाेरेट कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा, प्रदेश नं. १ प्रथमपटक…

हकदावी सम्बन्धी एनएमसी शरणामती कार्यालयको सूचना

4 weeks अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP प्रधान कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा हकदावी सम्बन्धी १५ दिने…

हकदावी सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना

1 month अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP प्रधान कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७९/५/१७…

एनएमसी चन्द्रगढी सेवा केन्द्र कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना

1 month अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP प्रधान कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा   हकदावी सम्बन्धी १५…

हकदावी सम्बन्धी एनएमसी सगरमाथा सेवा केन्द्र कार्यालयको १५ दिने सार्वजनिक सूचना

1 month अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP प्रधान कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७९/०५/१०…

हकदावी सम्बन्धी एनएमसी धुलाबारी सेवा केन्द्र कार्यालयको १५ दिने सार्वजनिक सूचना

1 month अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP प्रधान कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७९/०५/०९…