विज्ञापन

हकदावी सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना

5 days अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP प्रधान कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७९/१०/१७…

हकदावी सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना

7 days अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP प्रधान कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७९/१०/१५…

दाउरा खरिद सिलबन्दी सम्बन्धित कोटेसन आह्वान

1 week अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP कर्पाेरेट कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टाको दोस्रोपटक प्रकाशित मितिः २०७९।१०।१३…

हकदावी सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना

2 weeks अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP प्रधान कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७९/१०/६…

दाउरा खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी कोटेसन आह्वान

2 weeks अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP कर्पाेरेट कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७९।१०।६…

चिया व्यवसायगत उपसमितिको शिलबन्दी कोटेसन आह्वान

2 weeks अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP कर्पाेरेट कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टाको प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७९।१०।६…

कोटेसन आह्वान गरिएको सम्बन्धमा

4 weeks अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP कर्पाेरेट कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७९–०९–२२…

हकदावी सम्बन्धी एनएमसीको १५ दिने सार्वजनिक सूचना

4 weeks अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP प्रधान कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७९/०९/२४…

स्वेच्छिक जग्गा दान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

1 month अगाडी

बिर्तामोड नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, बिर्तामोड, झापा प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७९/९/१९ बिर्तामोड नगरपालिकाद्वारा कार्यान्वयन हुने नेपाल शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार…

हकदावी सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना

1 month अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP प्रधान कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७९/०८/१३…