विज्ञापन

एनएमसी चिया व्यवसायगत उपसमितिको कोटेशन आह्वान

3 days अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. कर्पाेरेट कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टाको प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७८।१०।१० संस्था…

क्यालेन्डर छपाईका लागि एनएमसी कर्पाेरेट कार्यालयको कोटेसन आह्वान

3 days अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP कर्पाेरेट कार्यालयः मेचीनगर–६, काकरभिट्टा, प्रदेश नं. १ क्यालेन्डर…

हकदावी सम्बन्धी एनएमसी शरणामती कार्यालयको १५ दिने सार्वजनिक सूचना

3 days अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC COOP प्रधानकार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा हकदावी सम्बन्धी १५ दिने…

हकदावी सम्बन्धी एनएमसी चन्द्रगढी कार्यालयको १५ दिने सार्वजनिक सूचना

6 days अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागिएनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. प्रधानकार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा हकदावी सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रथमपटक…

एनएमसी चारआली कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना

1 week अगाडी

प्रधान कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७८/१०/३ जिल्ला झापा मेचीनगर–१३ बस्ने स्व. भोलानाथ सुबेदी (सदस्य नं. १४२४९) का नाममा…

एनएमसी एकीकृत नमूना कृषि फर्मको सिलबन्दी कोटेसन आह्वान

1 week अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा, प्रदेश नं. १ सिलबन्दी कोटेसन आह्वान सम्बन्धमा…

हकदावी सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना

2 weeks अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागिएनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. प्रधान कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा हकदावी सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना…

चिया व्यवसायगत उपसमितिको शिलबन्दी कोटेसन आह्वान

3 weeks अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. कर्पाेरेट कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टाको शिलबन्दी कोटेसन आह्वान प्रथमपटक प्रकाशित…

हकदावी सम्बन्धी एनएमसी चारआली कार्यालयको १५ दिने छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक सूचना

4 weeks अगाडी

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. प्रधान कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा हकदावी सम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक…