कर्मचारी आवश्यकता

August 2, 2018 1:16 pm

पूर्व नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

कमल गाउँपालिका वडा नं. २ झापा

प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मितिः २०७५/४/१६

पूर्व नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कमल गाउँपालिका वडा नं. २ क्यापालाई निम्न पदमा कर्मचारी आवश्यक परेको हुँदा यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले सात दिन भित्रमा निवेदन पेश गर्न यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

१. सेवा केन्द्र प्रमुख : १ (एक) जना ।। शैक्षिक योग्यता :  BBS /BBA  वा सो सरह उत्तीर्ण

२. नगद सहायक : १ (एक) जना ।।  शौक्षिक योग्यता : २ उत्तीर्ण

३. रिसेप्सनिष्ट : १ (एक) जना ।।  शैक्षिक योग्यता SEE वा सो सरह

४. बजार प्रतिनिधि : केही ।। शैक्षिक योग्यता SEE वा सो सरह

आवश्यक कागजातहरु : नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी, शौक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपी, कम्यूटर तालिम सम्बन्धी प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र (मोटरसाइकल/ स्कुटर)

निवेदन दस्तुर : ३००, २००, १०० रुपैयाँ, बजार प्रतिनिधिलाई आवश्यक छैन ।

उमेर : १८ वर्ष पूरा भई ३० वर्ष ननाघेको

परीक्षाका किसिम : लिखित, मैखिक र प्रयोगात्मक

नोट : अनुभवीलाई विशेष प्रथमिकता दिइने छ ।

आवेदन दर्ता गर्ने स्थानः संस्थाको मुख्य कार्यलय कमल– २, झापा । सेवा केन्द्रहरुः क्याम्पा, गौरीगञ्ज , बिर्तामोड र दमक ।

 

पदपूर्ती उपसमिति

पूर्वनेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

कमल गाउँपालिका वडा नं. २ झापा, फोन नं ०२३–४६५१३५

          August 2, 2018 1:16 pm | विज्ञापन

प्रतिकृयाहरू :

समाचारहरु: