झापा जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडको सहकारी संस्थाहरुलाई जरुरी सूचना !

July 24, 2018 2:01 pm

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को लेखा परीक्षणका सम्बन्धमा झापा जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडको

सहकारी संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

१. आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पहिलो ३ महिना भित्र प्रचलित कानून बमोजिम लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ । र, ६ महिना अर्थात पौष मसान्त भित्रमा साधारणसभा सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।

२. साधारणसभाबाट नियुक्त गरिएको लेखा परीक्षकको बारेमा सञ्चालक समितिको निर्णयको जानकारी झापा जिल्ला सहकारी संघलाई बुझाउनु पर्नेछ । जिल्ला सहकारी संघले सो बारेमा एकमुष्ट रुपमा प्रदेश सहकारी मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई जानकारी लेखी पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

– झापा जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड

          July 24, 2018 2:01 pm | विज्ञापन

प्रतिकृयाहरू :

समाचारहरु: