सतासी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको साधारणसभा तथा अधिवेशनको समय तालिका परिवर्तन गरिएको

November 18, 2021 7:09 pm

मिति २०७८ मंसिर २ गते

सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्युहरु,

विषयः वार्षिक साधारणसभा तथा छैटौ अधिवेशनको समय तालिका परिवर्तन गरिएको सम्बन्धमा ।

प्रस्तुुत विषयमा मिति २०७८ मंसिर २ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम संस्थाको १८औं वार्षिक साधारणसभा तथा छैटौ अधिवेशन कार्यक्रम पूर्वसूचना बमोजिम सम्पन्न गर्न प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट निर्देशित सूचना बमोजिम सम्पन्न गर्न पर्याप्त समय आवश्यक हुने निर्वाचन समितिले माग गरेको हुनाले सो सिफारिसलाई मध्यनजर गरी पूर्व निर्धारित समय तालिका खारेज गरी तपशिल बमोजिमले पुनः समय तालिका निर्धारण गरिएको हुनाले मिति २०७८ असार मसान्त सम्म आवद्ध शेयर सदस्यहरुलाई तपशिलको मिति, स्थान र समयमा एकाई साधारणसभामा उपस्थितिको लागि सूचित गराउन चाहन्छौ ।

छलफलको विषयहरुः

१. आ.व. २०७७/७८ को संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन उपर छलफल तथा अनुमोदन ।
२. आ.व. २०७७/७८ को लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल तथा अनुमोदन ।
३. आ.व. २०७७/७८ को लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उपर छलफल तथा अनुमोदन ।
४. आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम छलफल तथा अनुमोदन ।
५. आ.व. २०७८/७९ को लेखा परीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण ।
६. संस्थाको विनियम, बचत, ऋण, कर्मचारी प्रशासन नियमावली तथा विभिन्न नीति तथा कार्यविधिहरु संशोधन र थप ।
७. सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन ।
८. माईन्युट प्रमाणिकरण प्रतिनिधि छनोट ।
९. विविध ।

 

                                                                                                          भवदीय

                                                                                                     सन्तोषकुमार श्रेष्ठ
                                                                                                                  प्रबन्धक

          November 18, 2021 7:09 pm | विज्ञापन

प्रतिकृयाहरू :

समाचारहरु: