हकदावी सम्बन्धी एनएमसीको १५ दिने सार्वजनिक सूचना

September 5, 2021 8:29 pm

प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७८/५/२०

जिल्ला झापा मेचीनगर– १३ बस्ने स्व. दुखनीदेवी मुखिया (सदस्य नं. १३४९४)–का नाममा यस संस्थामा सेयर तथा बचत रकम रहेको र निजको २०७८ साल श्रावण १७ गते निधन भई शेषपछिको हकदावीमा झापा जिल्ला मेचीनगर– १३ बस्ने निजका छोरा देवनारायण मुखियाले आफ्नो आमाको नाममा संस्थामा मौज्दात रहेको बचत रकम फिर्ता गरी पाऊँ भनी यस कार्यालयमा मिति २०७८ साल भाद्र १८ गते निवेदन दिई हकदाबी गरेको हुँदा यो १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यसमा निवेदकलाई बचत फिर्ता गरिदिनु नपर्ने कुनै कारण वा कसैको हकदाबी भए सप्रमाण म्यादभित्र उपस्थित भई दाबी गर्न आउनहुन यो सूचना जारी गरिएको छ । अन्यथा कानुन बमोजिम भई जानेछ । पछि कसैको उजुर बाजुर लाग्ने छैन ।

— एनएमसी चारआली कार्यालय

          September 5, 2021 8:29 pm | विज्ञापन


प्रतिकृयाहरू :

समाचारहरु: