मेची सहकारी संस्थाको बिर्तामोड कार्यालयमा वरिष्ठ प्रबन्धक आवश्यक

March 31, 2021 6:46 pm

मेची सहकारी संस्थाको बिर्तामोड कार्यालयमा वरिष्ठ प्रबन्धक आवश्यक

प. सं. २०७७/०७८ च. नं. ८७९                                                                                                               मितिः २०७७/१२/१७

कर्मचारी आवश्यकता

मेची सहकारी संस्था लिमिटेड दमक झापाको २०७७ साल चैत्र १४ गते बसेको मानव संसाधन व्यवस्थापन उप–समितिको निर्णय अनुसार सञ्चालन हुन लागेको बिर्तामोड सेवा केन्द्रका लागि १ जना तपशील अनुसारका कर्मचारी आवश्यकता पर्ने भएकाले इच्छुक नेपाली नागरिकहरुका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपशील

१. आवश्यकताको विवरण

क्र.सं.             विज्ञापन नं.              पद              तह                  स्थान                   आवश्यक संख्या             छनौटको किसिम

१         ०७७/०७८/००९    वरिष्ठ प्रबन्धक    पाँचौ                 बिर्तामोड              १ जना लिखित             मौखिक तथा प्रयोगात्मक

२. शैक्षिक योग्यता:  व्यावस्थापन संकायमा स्नातक तह उत्तीर्ण ।

३. अन्य योग्यता मानवीय र प्राविधिक क्षमता उच्च भएको, लेखापालन सम्बन्धी ज्ञान र कम्प्युटर तालिम लिएको, सहकारी क्षेत्रमा अनुभव तथा स्थानीयबासीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ ।

४. आवेदन शुल्क  : रु. ३००।–

५. उमेर : १८ वर्ष पूरा भई ३५ ननाघेको ।

. नियुक्तिको किसिम : करार ।

७. दरखास्त भर्ने अवधि:  २०७७ चैत्र १९गतेदेखि चैत्र २६ गते बेलुका ४ बजेसम्म ।

८. परीक्षा हुने मिति : २०७७ चैत्र २८ गते शनिबार बिहान ८ः०० बजेदेखि

९. परीक्षा हुने स्थान : सिटी सेन्टर कोरियन भाषा केन्द्र पश्चिम बस स्टेन ५०० मिटर दक्षिण बिर्तामोड झापा

१०. फारम पाईने स्थान : सुन्दर साकोस बिर्तामोड झापाको कार्यालय फोन नं. ०२३–५४६४५५ मोवाइल नं. ९८४२६४०२३७, झापा जिल्ला सहकारी संघको कार्यालय बिर्तामोड झापा फोन नंं. ०२३४५५११७ मोवाइल नं. ९८४४६०६८९२ साथै संस्थाको वेबसाइट www.mechicoop.com बाट डाउनलोड गरी भर्न सकिनेछ । फर्म पाईने स्थानमा फर्म बुझाउन सकिनेछ । थप जानकारीका लागि मोवाइल ९८५२६३१६१०

११. तलब स्केल : रु ३०,०००।– (अक्षरेपी तीस हजार रुपैयाँ मात्र ।)

१२. अन्य सुविधा : कर्मचारी संचयकोष, इन्धन खर्च, पोशाक भत्ता, खाजा भत्ता, वार्षिक वोनस, पर्व खर्च तथा अन्य सुविधाहरु ।

१३. आवश्यक कागजातहरु : हस्तलिखित निवेदन, नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, विज्ञापनमा भएको पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र र चारित्रिक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, तालिम र अनुभव सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, व्यक्तिगत विवरण, मोरटसाइकल लाइसेन्सको प्रतिलिपि (भएमा) ।

१४. पाठ्यक्रम :

क्र.सं.               विषय                        अंकभार
१                 सामान्य ज्ञान                       २०
२                 बजारशास्त्र र लेखा            ५०
३                 सहकारी                             ३०
४                 मौखिक                              ३०
५                 प्रयोगात्मक                         २०

 

सदस्य सचिवः मानव संसाधन व्यवस्थापन उप–समिति

 

          March 31, 2021 6:46 pm | विज्ञापन,सहकारी

प्रतिकृयाहरू :

समाचारहरु: