कर्णाली साकोस बिर्तामोड झापामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

February 7, 2021 1:15 pm

प्रकाशन मिति– २०७७–१०–२५

कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड–४, झापाको कर्मचारी पदपूर्ति उप–समितिको मिति २०७६–१०–२२ को निर्णय बमोजिम तपशीलका पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने भएकोले झापा जिल्लाभर, इलाम जिल्लाको चुलाचुली, रोङ्ग, माइ गाउँ/नगरपालिका, मोरङ्ग जिल्लाको रतुवामाई, उर्लाबारी नगरपालिका र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा कर्मचारी आवश्यक भएको हुँदा इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट आवेदनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपशिल

विज्ञापन नं. १/२०७७/०७८

पदः सहायक अधिकृत चतुर्थ
तहः पहिलो
सेवाः करार
संख्याः ५ जना
उमेरः २५ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको
शैक्षिक योग्यताः स्नातक तह उत्तीर्ण
वाञ्छनीय योग्यताः कम्प्युटर र लेखा सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएको साथै सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव
अनुभवः कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेकोे अनुभव
परीक्षा दस्तुरः रु. ५००।– मात्र
परीक्षाको किसिमः लिखित, मैखिक र प्रयोगात्मक
मासिक सुविधाः संस्थाको नियमअनुसार
दरखास्त दिने अन्तिम मितिः २०७७ साल फागुन ९ गते कार्यालय समयसम्म ।
सम्पर्क मितिः २०७७ साल फागुन १५ गते

विज्ञापन नं. २/२०७७/०७८

पदः सह–लेखापाल
तहः सहायक तृतीय
सेवाः करार
संख्याः ११ जना
उमेरः १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको
शैक्षिक योग्यताः प्रविणता प्रमाणपत्र तह, वा +२ तह वा सो सरह उत्तीर्ण
वाञ्छनीय योग्यताः कम्प्युटर र लेखा सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएको साथै सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव
अनुभवः कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेकोे अनुभव
परीक्षा दस्तुरः रु. ३००।– मात्र
परीक्षाको किसिमः लिखित, मैखिक र प्रयोगात्मक
मासिक सुविधाः रु. २०,०००।–
दरखास्त दिने अन्तिम मितिः २०७७ साल फागुन ९ गते कार्यालय समयसम्म ।
सम्पर्क मितिः २०७७ साल फागुन १६ गते

विज्ञापन नं. ३/२०७७/०७८

पदः रिसेप्सनिष्ट
तहः सहायक तृतीय
सेवाः करार
संख्याः ९ जना
उमेरः १८ वर्ष पूरा भई ३० वर्ष ननाघेको
शैक्षिक योग्यताः प्रविणता प्रमाणपत्र तह, वा +२ तह वा सो सरह उत्तीर्ण
वाञ्छनीय योग्यताः कम्प्युटरमा बेसिक कोर्स पूरा गरेको ।
कार्यक्षेत्रः संस्थाको कार्यक्षेत्रभरि
परीक्षा दस्तुरः रु. २००।– मात्र
परीक्षाको किसिमः लिखित, मैखिक र प्रयोगात्मक
आधार तलब सुविधाः रु. १८,०००।–
दरखास्त दिने अन्तिम मितिः २०७७ साल फागुन ९ गते कार्यालय समयसम्म ।
सम्पर्क मितिः २०७७ साल फागुन १८ गते
(पुनश्चः सबै पदहरुको परीक्षा मिति, परीक्षा स्थान र समयका बारेमा सम्पर्क मितिमा जानकारी गराइनेछ ।)

          February 7, 2021 1:15 pm | विज्ञापन,सहकारी

प्रतिकृयाहरू :

समाचारहरु: