मोटरसाइकल लिलाम बिक्री सम्बन्धी एनएमसी बचत तथा ऋण व्यवसायको सूचना

March 13, 2023 2:37 pm

असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी
नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. NMC-COOP
प्रधान कार्यालयः मेचीनगर–६, काँकरभिट्टा

प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७९।११।२९

यस संस्थाको बचत तथा ऋण व्यवसायको प्रधान कार्यालयबाट तपसिलमा उल्लिखित ऋणीहरुले सवारीसाधन शीर्षक अन्तर्गत लिएको ऋण कर्जा तथा बैङ्किङ सुविधाको साँवा, ब्याज र अन्य दस्तुरसमेत यस सहकारी संस्थासँग गरेको शर्त कबुलियत बमोजिम समय समयमा तिर्न बुझाउनु पर्नेमा नतिरी नबुझाएको हुँदा कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्ने सम्बन्धमा पटकपटक मौखिक एवम् लिखित तरताकेता गर्दा समेत सोको बेवास्ता गरी यस संस्थालाई बुझाउनु पर्ने रकम नतिरी नबुझाई ऋण/कर्जा तथा बैङ्किङ सुविधा सम्बन्धी शर्त बन्देज उल्लङ्घन गरेकोले संस्थामा कर्जा सुरक्षण वापत रोक्का रहेको तपसिल अनुसारको सवारी लिलामीका लागि यो १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

अतः यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र संस्थाका कार्यालयमा सम्पर्क राखी संस्थाबाट लिएको कर्जा तथा बैङ्किङ सुविधाको सम्पूर्ण साँवा, ब्याज र अन्य दस्तुरसमेत चुक्ता भुक्तान गर्नुहोला । सो म्यादभित्र ऋणीले आफूले लिएको कर्जा तथा बैङ्किङ सुविधाको सम्पूर्ण साँवा, ब्याज र अन्य दस्तुर चुक्ता भुक्तान नगरेमा सहकारी ऐन २०७४, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३, संस्थाको स्वीकृत विनियम २०५० (पुनर्लेखन २०७७) र धितो लिलाम सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि २०७७ (संशोधन २०७९) समेतलाई आधार मानी प्रचलित कानुन बमोजिम यस संस्थासँग गरेको लिखत अनुसार ऋणी, प्रोपराइटर/सञ्चालक तथा धितो जमानतकर्ता समेतलाई कालोसूचीमा राखी कानुनी कारवाही गरी संस्थाको लेना रकम धितोमा रहेको चल/अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्रीसमेत गरी असुलउपर गरिनेछ ।

तपसिलमा उल्लिखित धितोको लिलाम बिक्री यो सूचना प्रथमपटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन पुगेको भोलिपल्ट र सो दिन सार्वजनिक बिदा परे त्यसको भोलिपल्ट संस्थाको बचत तथा ऋण व्यवसायको प्रधान कार्यालय मेचीनगर–१३, चारआलीमा डाक बढाबढ प्रक्रियाबाट हुनेसमेत सबैमा सूचित गरिन्छ । साथै व्यक्तिगत जमानी दिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूले समेत यसै सूचनाबाट जानकारी लिनुहुन सूचित गरिन्छ । उक्त दिन सम्बन्धित ऋणीलाई समेत उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिन्छ । तर निजहरु अनुपस्थित नभएमा लिलामी प्रक्रियामा बाधा पुगेको मानिने छैन ।

सवारीसाधनको (मोटरसाइकल) विवरणः

कम्पनीको नाम बनेको साल सवारी दर्ता नं. चेसिस नं. इन्जिन नं.  रङ मोडल न्यूनतम मूल्याङ्कन रकम
HONDA 2021 प्र०१–०१–०१४प–९४४५ ME4JC737GMG000588 JC73EG0122863 BLACK SHINE SP -125CC रु.  २,०४,२००।–

अन्य थप जानकारीका लागि सम्पर्कः ९८५२६८९४१९ र ९८५२६८९५६१

प्रधान कार्यालय, बचत तथा ऋण व्यवसाय, एनएमसी

          March 13, 2023 2:37 pm | अर्थतन्त्र,विज्ञापन,सहकारी

प्रतिकृयाहरू :

समाचारहरु: